Aldro Night City Trail 2018
10 Nov 2018

Bruno Perez Acebo
560
Trail
Sexo :M
Categoria :Trail
Estado :En meta
Club :
 Add To Favourites
Tiempo Meta
Pos General
25/681
Pos Categoria
25/539
Pos Sexo
25/539
01:18:40
01:18:40


Tiempo Real
Pos General
24/681
Pos Categoria
24/539
Pos Sexo
24/539
01:18:23
01:18:23
Todos los pasos
PasoTiempo carrera
(Hora del día)
Tiempo
(Tiempo paso)
Pos General
(Pos Categoría)
Pos Sexo
Salida00:00:16
18:40:58
00:00:16
00:00:16
211
188
188
Asilo Base00:42:48
19:23:30
00:42:31
00:42:31
29
29
29
Asilo Terraza00:44:31
19:25:13
00:44:15
00:01:43
30
30
30
Parte Auto01:00:27
19:41:09
01:00:10
00:15:55
31
31
31
Finish01:18:40
19:59:22
01:18:23
00:18:13
25
25
25