Aldro Night City Trail 2018
10 Nov 2018

Alvaro Sañudo Diaz
528
Trail
Sexo :M
Categoria :Trail
Estado :En meta
Club :
 Add To Favourites
Tiempo Meta
Pos General
56/681
Pos Categoria
54/539
Pos Sexo
54/539
01:20:43
01:20:43


Tiempo Real
Pos General
55/681
Pos Categoria
53/539
Pos Sexo
53/539
01:20:34
01:20:34
Rotate your device to see more data
Todos los pasos
PasoTiempo carrera
(Hora del día)
Tiempo
(Tiempo paso)
Pos General
(Pos Categoría)
Pos Sexo
Salida00:00:09
(18:40:51)
00:00:09
(00:00:09)
99
(93)
93
Asilo Base00:43:15
(19:23:57)
00:43:06
(00:43:06)
46
(45)
45
Asilo Terraza00:44:58
(19:25:40)
00:44:48
(00:01:42)
45
(44)
44
Parte Auto01:01:40
(19:42:22)
01:01:30
(00:16:41)
50
(49)
49
Finish01:20:43
(20:01:25)
01:20:34
(00:19:03)
56
(54)
54